Oca 2, 2019
46 Views
0 0

Türkiye’nin Coğrafi Konumu Nedir?

Written by

Matematik konum olarak da adlandırılan Türkiye’nin coğrafi konumu için ilk olarak söyleyebileceklerimiz arasında ülkemizin Kuzey Yarım Küre’de yer aldığı, 36-42 derece Kuzey enlemleri ve 26-45 doğu meridyenleri arasında olduğudur. Ülkemiz konum olarak Ekvator’a çok yakın olmasının etkisiyle ılıman bir iklime sahiptir. Ülkemizin coğrafi konumu iklim üzerinde etkilidir.

Ülkemiz coğrafi konumunun vermiş olduğu etkiler neticesinde iklim açısından çeşitli iklim tiplerinin görüldüğü, farklı iklim özelliklerine sahip bir ülkedir. Buna göre ülkemiz ne çok soğuk ne de çok sıcak bir iklime sahiptir. Ülkemizin coğrafi konumunun etkisi iklim dışında bitki örtüsüne de etki etmekte ve çeşitli tarım ürünlerinin yetişmesinde de etkili olmaktadır. Tüm bunları ayrıntılı olarak anlatacağız.

Türkiye’nin Coğrafi Konumunun Etkileri

Ülkemizin coğrafi konumu çok çeşitli etkiler oluşturmaktadır. Bu etkileri sayacak olursak;

  • Coğrafi konumun etkisiyle ülkemizin en doğusu ile en batısı arasında 76 dakika zaman farkı bulunur.
  • Ülkemiz iki ve üçüncü saat dilimleri arasında bulunmaktadır.
  • Ülkemizin coğrafi özelliklerin etkisiyle buzul aşındırmasıyla ilgili kıyılar görülmez.
  • Coğrafi konumun etkisiyle güneyden kuzeye doğru güneş ışınları azalır, cisimlerin gölge boyları daha uzun olur, sıcaklık gittikçe azalmaya başlar ve denizlerde yer alan sıcaklık ve tuz oranı matematik konum etkisiyle azalır.
  • Ülkemizin coğrafi konumun etkisiyle 4 mevsiminde yaşandığı yerlerden biridir.
  • Sene içinde ülkemiz değişik hava kütlelerinin etkisinde kalır.

Türkiye’de Yetişen Tarım Ürünleri

Ülkemizin coğrafi konumu çeşitli iklim tiplerine neden olduğu için bu durum tarım ürünlerinin çeşitliliğinde aktif rol oynamaktadır. Böylece tarım ürünleri açısından zengin sayılırız. Ülkemizin coğrafi konumunun etkisiyle iklim tipine bağlı olarak çeşitli sıcaklık isteyen pek çok tarım bitkisi yetişmektedir.

Örneğin Karadeniz Bölgesi’nde çay, fındık gibi bol yağışa dayalı ürünler yetişirken, Akdeniz bölgesinde turunçgiller ve muz yetişmekte, diğer bölgelerde de daha pek çok zengin tarım ürünleri yetişmektedir. Ülkemizin coğrafi konumunun etkisiyle tarım ürünlerindeki çeşitlilik mali ciromuzu da arttırmakta ve milli hasıla bakımından ülkemiz gelişmiş ülkeler arasında yer almaktadır. Ülkemiz bu bakımdan coğrafi konumunun etkileriyle pek çok açıdan zenginliğe sahip ender ve şanslı yerlerden birisidir.

Article Categories:
Nedir · Turizm

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir