Oca 2, 2019
52 Views
0 0

Türk Dilinin Kökeni ve Özellikleri Tarihi Gelişimi

Written by

Dil; düşüncelerin sesli olarak ifade edilmesine yarayan, insanlık tarihi ile birlikte ortaya çıkmış iletişim aracıdır. Günümüzde konuşulan veya yok olmuş bütün diller, aynı insanlar gibi akrabadır. Türkçe ise dil aileleri arasında, Ural-Altay dil ailesinin Altay bölümünde yer alır. Sondan eklemeli bir dildir ve kesinlikle ön ek almaz. Türk dilinin konuşulmasıyla birlikte yazılabilen sembollere dönüştürülmesi, yani yazıya dökülme ihtiyacı duyulmuştur. Bu amaçla Türk dili, Türk Alfabesi ile yazıya dönüştürülmüştür.

Türklerin Kullandıkları Alfabeler ve Özellikleri

Türk milleti yazıyı kullanmaya başlamalarından günümüze kadar geçen süre içerisinde gerek kendi ürettiği, gerekse etkileşimde bulunduğu diğer milletlerin alfabelerini kullanmıştır. Alfabe değişikliği ve kullanılan alfabe sayısındaki fazlalığın nedeni, göçebe kültürleri gereği sürekli göç halinde olan Türklerin, farklı kültür ve medeniyetlerle yaşadıkları karşılıklı etkileşimlerdir. Türklerin kullandıkları alfabeler tarihi sıralaması ile şu şekildedir.

  • Göktürk Alfabesi
  • Uygur Alfabesi
  • Arap Alfabesi
  • Kiril Alfabesi
  • Latin Alfabesi

1.Göktürk Alfabesi

Türklerin bilinen ilk alfabesi olan bu alfabe, 38 harften oluşmaktadır. Göktürkler döneminde kullanılan bu alfabe, onlardan sonra gelen Uygurlar, Peçenekler ve Hazarlar gibi diğer Türk boyları tarafından da kullanılmıştır.

2.Uygur Alfabesi

İlk defa Uygur Türkleri tarafından bulunup kullanılan bu alfabe 4’ü sesli olmak üzere toplam 18 harften oluşmaktadır. Göktürk Alfabesinde olduğu gibi bu alfabe de sağdan sola doğru yazıldığı bilinmektedir.

3.Arap Alfabesi

Türklerin Talas Savaşı ile birlikte Araplarla yoğun ilişki kurmaları, İslamiyet’in kabulü ve batıya doğru kitleler halinde göçleri gibi nedenler, Türklerin bu alfabeyi benimseyip çağlar boyunca kullanmasına neden olmuştur.

4.Kiril Alfabesi

Rusların bugün de kullandığı bu alfabe, Rus işgali altındaki Orta Asya Türk devletlerine Ruslar tarafından dayatılmış bir alfabedir. Azerbaycan başta olmak üzere Kazakistan gibi Türk Cumhuriyetleri bu alfabeyi terk ederek Latin Alfabesine geçmişlerdir.

5.Latin Alfabesi

Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra zorunlu bir ihtiyaç olan Harf İnkılabı ile Latin Alfabesi kullanılmaya başlanmıştır ve günümüzde de kullanılmaktadır.

Bunlar dışında Hazar Türkleri İbrani, Uygur Türklerinin de Soğd Alfabeleri kullandığı iddia edilmektedir.

Article Categories:
Eğitim · Tarih

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir