Oca 4, 2019
84 Views
0 0

Sayılar Nedir? Saymayı Öğrenmeye Başla

Written by

Matematik alanının olmazsa olmazı sayılar her insanın en azından gündelik yaşamında kullandığı bir matematik kavramıdır. Matematiğin temelini oluşturan da dört işlem (toplama, çıkarma, çarpma, bölme) değil; sayılardır. Tabi sayılar sadece 1, 2, 3, 4, 5 ya da devamıyla sınırlı değildir. 1 ile 0 arasında sınırsız bir sayı dizisi vardır. Tabi bir de bilinen bütün sayıların üst sınıflarda çeşitleri de mevcuttur. Sayıları sınıflandırılması aşağıdaki gibidir;

1) Sayma Sayıları

2) Doğal Sayılar

3) Tam Sayılar

4) Rasyonel Sayılar

5) İrrasyonel Sayılar

6) Gerçel (Reel) Sayılar

7) Karmaşık Sayılar

Bu terimlere geçmeden önce kapsamanın tanımını yapmak gerekir. Kapsama kendinden alt seviyede bulunan her şeyi kendi içinde barındırma anlamını taşır.

Sayma Sayıları

1, 2, 3, 4, 5….. gibi 1’den başlayıp artı sonsuza (pozitif şekilde sonsuza) devam eden sayı dizisidir. Sayma sayılarında dikkat edilmesi gereken nokta sıfırı (0) içinde barındırmamasıdır. Sayma sayılar İngilizce’de “natural” (doğal) kelimesinin baş harfinin üzerine artı işareti konularak sembolize edilirler.

Doğal Sayılar

0, 1, 2, 3, 4, 5…. gibi 0’dan başlayıp artı sonsuza kadar devam eden sayı dizisidir. Sayma sayılardan farkı nötr bir sayı olan sıfırı içinde barındırmasıdır. Böylece “natural” kelimesinin baş harfinin üzerindeki artı işareti kaldırılır ve sadece “N” harfi ile sembolize edilir.

Tam Sayılar

Tam sayılar kendi içinde pozitif tam sayılar ve negatif tam sayılar olarak iki gruba ayrılır. Pozitif tam sayılar sayma sayılarla aynıdır. Yani 1, 2, 3, 4….. gibi devam ederek artı sonsuza giden bir sayı dizisidir. Negatif tam sayılar ise sayma sayıların eksi işaretlisidir.

Yani ……-3, -2, -1 gibi -1’den başlayıp eksi sonsuza doğru giden bir sayı dizisidir. Bu iki sayı dizisinin 0 sayısını almamalarının sebebi sıfırın nötr bir sayı olmasıdır. Ancak pozitif ve negatif tam sayıların birleşimi ile sıfır da gruba dahil olarak tam sayılar dizisini meydana getirir.

Rasyonel Sayılar

Rasyonel sayılar iki sayının arasına bir bölme işaretinin girmesiyle oluşmuş pay ve paydadan oluşur. Pay bölme çizgisinin üzerinde payda ise bölme çizgisinin altında yer alır. 5/6, 2/3, 1, 4 vs. Gibi sayılar örnek olarak verilebilir. Ancak dikkat edilmesi gereken iki nokta vardır. Payda sıfır olursa tanımsız bir ifade meydana gelir. Yani 1/0 tanımsızdır.

Çünkü bu iki sayının bölümü hiç bir değer vermez. Aynı şekilde 0/0 da belirsizdir. Rasyonel sayılara kısmi olarak küsuratlı sayılar (ondalıklı sayılar) da denilebilir. Çünkü 2,5 sayısı 25/10 rasyonel sayısına eşit olmaktadır.

Article Categories:
Matematik · Nedir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir