Oca 3, 2019
202 Views
0 0

Rüzgar Enerjisi Nedir? Kullanım Alanları Nerelerdir?

Written by

En kısa tanımı ile rüzgar, atmosferdeki sıcak ile soğuk havanın en hızlı bir şekilde yer değiştirmesi ile oluşur. Bu sırada basınca bağlı olarak oluşan enerji türü de denilebilir. Rüzgardaki enerji, bugün günlük hayatta ve sanayi de dönüştürülebilir enerji kavramı olarak yerini almıştır. Kullanım alanı en fazla,  elektrik enerjisi elde ederken oluşmaktadır. Bu yöntemle, rüzgardaki kinetik enerjisinin belli aşamalarla, elektrik enerjisine dönüşmesi sağlanmaktadır.

Rüzgar Enerjisinin Kullanım Alanları

Rüzgar enerjisinin, günümüzde birçok alanda kullanımı yaygınlaşmaya başlamıştır.  Özellikle, enerji kaynaklarının her geçen gün azalması ve bazı termik ve nükleer santrallerin çevreye verebileceği büyük zararlar düşünüldüğü zaman, bu yenilenebilir enerji kaynağı olan rüzgar enerjisi, hidroelektrik, nükleer ve termik santraller için alternatif enerji kaynağı olarak kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır.  Konutlarda kullanımı henüz çok yaygın olmamakla birlikte,  o özellikte yapılacak evlerde bazı akıllı ev sistemine eklenecek bir nitelik olarak kullanımı çok yakın bir gelecekte yaygınlaşacaktır. Çok az bina da rüzgar tribünü kullanılmaktadır. Bu sayede enerji kaynakları gereksiz yere israf edilmediği gibi dışa bağımlılığın da önüne geçilmektedir.

 

Yenilenebilir Enerji Kaynağı Olan Rüzgar Enerjisinin Temel Kullanım Amaçları

  • Her türlü lojistik hizmette
  • Şarj etme özelliğinden yararlanmada
  • Soğutma özelliği
  • Her türlü tarımsal alanın sulanması
  • Gıda ve tarım sektöründe temel işlevi olan tahılların öğütülmesi işleminde
  • Aydınlatma
  • Temiz su ihtiyacını karşılamak ve biriktirmek amaçlı kullanılmasında

Kullanım amaçlarının yanı sıra başlıca kullanım alanları da şu şekildedir:

Sanayi  Sektöründe Kullanımı

Bazı sanayi kuruluşları, kendi arazilerinde kurduğu rüzgar tribünleri ile kendi elektrik enerjilerini üreterek, hem maliyet girdisini aşağıya çekmekte, hem de enerji kaynaklarını israf etmemiş olmaktadır.

Tarım Sektöründe Kullanımı

Tarımsal alanlar için su temini ve tahılların öğütüldüğü değirmenler için,  rüzgar enerjisinden yararlanılmaktadır.

Konut sektöründe

Çok sınırlı sayıda konutta  rüzgar tribünleri yardımı ile sitelerin elektriği bu yolla temin edilmektedir.

Arıtma ve su şebeke tesislerinde de, rüzgar tribünlerinden yararlanma sağlanmaktadır.

Ülkemiz, rüzgar açısından elverişli bir coğrafyada bulunmaktadır. Özellikle kıyı şeritleri ve yükselti gösteren dağlar ve açık alanlardaki bayırlar, rüzgar gücü bakımından elverişli bölgelerin başında gelir.

Article Categories:
Bilim · Coğrafya · Nedir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir