Oca 3, 2019
55 Views
0 0

Mitoz Bölünme Nedir? Aşamaları Nelerdir?

Written by

Canlıların en küçük yapı birimine hücre denir.   Hücre bölünmesi, tüm canlılar için   hayati  önem taşır. Yaraların onarılması,  canlı varlığının sürdürülebilmesi için hücre bölünmesi gereklidir. Hücre yapısı, çok büyüdüğü takdirde çevresini örten zar da genişler. Bu genişlemeye bağlı olarak, hücrenin bölünmesi kaçınılmaz olur.  Bu oluşuma mitoz bölünme denir.   Hücre çekirdeği bu bölünmede kilit rol oynar.

Tek Hücreli Ve Çok Hücreli Canlılarda Mitoz Bölünme

Tek hücreli canlıların üreme şekli de mitoz bölünme ile olur. Çok hücreli canlılarda üreme mayoz bölünme şeklinde olurken,  bu canlılarda vücudun yenilenmesi, yaraların kapanması, yaşlanan hücrelerin yenilenmesi mitoz bölünme şeklinde olur. Maalesef sadece sinir ve retina hücrelerinde mitoz bölünme gerçekleşmez.

Mitoz Bölünmenin Aşamaları

Mitoz bölünme,   hacimce genişleyen ana  hücrenin bölünerek, özellikleri eşdeğer olan aynı iki hücre şeklinde ayrışmasıdır. Özellikle gelişim dönemi gösteren,  çocukluk çağlarında hücre bölünmesi çok hızlı olur. Bu dönemde büyüme ve yaraların kapanması çok süratle seyir gösterir. Yaş ilerledikçe,  hücre bölünmesi de yavaşlar. Mitoz bölünme beş tane aşama şeklinde olmaktadır. Sırasıyla:

  • İnterfaz
  • Profaz
  • Metafaz
  • Anafaz
  • Telafaz aşamalarıdır.

İnterfaz aşaması, aynı zamanda hazırlık aşamasıdır. Kromozomların kendini hazırlama ve eşleme dönemidir.

Profaz aşamasında, kromatitlerin eşleme için kısalıp, kalınlaşması ile kendini kromozom haline getirmek için geçirdiği süredir.

Metafaz aşamasında, kromozomlar hücre ortasında belirginleşmişlerdir.  Hücrenin orta noktalarında  boğumlanmaya başlar.

Anafaz aşamasında ise,  kromozomlar,  iğ iplikleri,   sentromerlerler bölünerek kutuplara yerleşmeye başlar.

Telefaz aşamasında ise çekirdek zarı ile çekirdekçik,  bölünen hücrelerde oluşmaya başlar.    Kromotitler,   bu iki hücrede DNA yapısını oluşturma evresinde olurlar.

Mitoz Bölünme Neden Önemlidir?

Mitoz bölünme,    hayatın devamlılığı için hücre yenilemesini sağlaması açısından önem taşır. Kesilen ve yaralanan dokuların iyileşmesi,  hücre bölünmesi ile olmaktadır. Gelişme dönemi çocuklarında büyüme,    yaşlanmış ve fonksiyonunu yitirmiş hücrelerin yenilenmesi gibi unsurlar,  tüm çok hücreli canlıların mitoz bölünmesi sonucunda oluşur.  Tek hücreli canlılarda ise üreme amacıyla mitoz bölünme olmaktadır. Tek hücreli canlılarda oluşan bölünmüş  hücreler,  aynı kromozom yapılarına sahip olmasından ötürü DNA’larının da birebir aynı olduğu görülmektedir.

Article Categories:
Biyoloji · Eğitim · Nedir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir