Oca 3, 2019
88 Views
0 0

Mitoloji Nedir?

Written by

Mitoloji kelimesi; yunanca mythos (masal, efsane, hikâye) ve logos (söz, insan sözüyle gerçeğin anlatılması) kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Tarihçi Efsanevi olaylar diye açıklanabilen mitoloji; halka tanrılar, kahramanlar ve insani olayların efsanevi birikimlerle yorumlanıp anlatılmasıdır. M.Ö. 3200’lü yıllarda ve diğer doğa bilginleri logos sözcüğünü kullanmış ve günümüzde de araştırma bilimlerinin sonuna -logos, -logra, -loji olarak eklenmiştir. Sümerler’in icat ettiği çivi yazısıyla mitolojik efsaneler yazıtlar arasında yer almıştır. Evreni anlamak ve anlatmak için her kültür kendi mitolojisini oluşturmuş, insan ya da yarı ilahi kahramanlar ve kadere-kısmete söz geçemiyeceği, olayların kontrol edilemeyeceği dile getirilmiştir. Ardı ardına gelen kültürler tarafından da benimsenmiş, uygulanmıştır. Evrenseldir, temel insani güdülerden söz ederek kutsal bir edebiyat oluşturmuştur.

Mitolojinin Oluşumu

Mitoloji; yaşanmış olayların bütünüdür denilmektedir; bilinçaltı ve hayal gücüne dayandığını düşünen ya da dini ve siyasi liderlerce toplumun kaynak bulma gereksinimlerini sömürmek için oluşturulduğunu ileri süren görüşler de mevcuttur.

Bölgesel Şekilde Mitolojinin Sınıflandırılması:

  1.     Asya
  2.     Avustralya ve Okyanusya Mitolojisi
  3.     Avrupa Mitolojisi
  4.     Orta Doğu Mitolojisi
  5.     Amerikalar Mitolojisi’dir.

En Önemli Mitolojik Hikayeler: Her toplumun kendine has birçok mitolojik hikayeleri vardır ve bunların çoğu da hayal ürünü değildir.

Günümüzde ilk akla gelen Türk, Roma, Yunan, İskandinav(Viking) ve Pers mitolojileridir. Kısaca özetlenirse;

Türk Mitolojisi: İslami devirden önceki totem dininin sonucu olarak doğmuştur. En eski  mitolojiler de Eski Mısır, Asur ve Babil mitolojileridir. Destanlarla anlatılan Türk mitolojisinde bir olay örgüsü değil, birbirinden bağımsız efsaneler görülmekte, bunlar da Yaratılış, Oğuz, Ergenekon ve Bozkurt Destanı gibi destanlarla Türk Mitolojisini oluşturmaktadır.

Roma Mitolojisi: Doğadaki her unsura yaşayan bir ruh olduğuna inanan Romalılar, Yunanlılar ile karşılaştıktan sonra tanrılarına insani özellikler vermeye başlamışlardır.

Yunan Mitolojisi: Tanrılara dayalı bir mitoloji türüdür; birçok tanrıya inanan Yunanlıların en önemli, dikkat çekici tanrısı Zeus’tur. Dünyayı ve gökleri Zeus’un yönettiğine inanırlardı.

İskandinav (Viking) Mitolojisi: Hıristiyanlık öncesi İskandinav toplulukların (Danimarka, İsveç, Norveç ve İzlanda gibi) zengin mitolojik öyküleri günümüzde de bilinmekte olup; “Yüzüklerin Efendisi” adlı kitap ve film serisi de mitos öykülere göre oluşturulmuştur.

Pers Mitolojisi: Orta Asya’da ve İran platosunda yaşayan eski halkların kültür, tanrı, tanrıça, inanç ve ibadet uygulamalarını anlatan efsanelerin tümüdür. İslami öncesi inanışlar, bilhassa Zerdüştlüğün düalist yapısı birçok olağanüstü hikaye barındırmaktadır.

Mitolojik olaylar, sözlü anlatımların yazıya dökülmesiyle günümüze kadar gelerek ölümsüzleşmiştir; asla unutulmayacak ve geleceğe de taşınacaktır.

Article Categories:
Tarih

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir