Oca 4, 2019
65 Views
0 0

Kimyasal Bağlar Nelerdir ?

Written by

Elementler, atomlar, moleküller ve daha bir çok kimyasal tür kimya anabilim dalının kapsamına giren bilimsel kavramlardır.Kimyasal bağlar bileşiklerin, atomlar, iyonlar, moleküller, radikaller gibi kimyasal türlerin bir arada bulunmasını sağlayan bağlardır.

Atom elementin en küçük yapıtaşı, iyon atomların elektron alması yada vermesi ile oluşmuş atom grupları, molekül aynı ya da en az iki farklı elementin birleşerek oluşturduğu yapı, radikal ise eşleşmemiş elektronları içinde barındıran yapıdır. Kimyasal bağlar, kimyasal türlerin bir kolunu oluşturan güçlü etkileşimli yapılardır. Yani atomların, moleküllerin iyonların, radikallerin kendi içlerinde bir arada durabilmesine yardımcı olan en güçlü etkileşimli bağ grubudur. Kimyasal bağlar kendi içinde üç gruba ayrılır. Bunlar;

1) İyonik Bağlar

2) Kovalent Bağlar

3) Metalik Bağlar

 İyonik Bağ Nedir?

İyonik bağ kavramına geçmeden önce katyon ve anyon kavramlarını bilmekte fayda vardır. Katyon, nötr (yüksüz) bir atomun elektron ( eksi yük) vererek artı yüklü bir iyon; anyon ise nötr bir atomun elektron alarak eksi yüklü bir iyon haline gelmesidir.

Metaller elektron verdiği zaman katyon, ametaller (metal olmayan) elektron aldığı zaman anyon haline dönüşür. Meydana gelen bu anyon ve katyonların birbirini çekerek oluşturdukları bağa iyonik bağ denilmektedir. Bu bağ metal ve ametal arasında gerçekleşmekte olup isminden de anlaşılacağı gibi iyonların etkileşmesiyle oluşur.

Iyonik bağların arasındaki bu çekim gücü elektrostatik yani iki iyon arasındaki elektriğin denge haline gelmesiyle oluşur. İyonlar küresel yapıda olup yarıçapları azaldıkça sağlamlığı da azalır.Artı ve eksi yüklü iyonlar bir araya gelerek bir örgü yapısı oluştururlar. Bu örgü yapısı genellikle kübik (küp şeklinde) olan bir yapıdır. Artı ve eksi yüklü iyonların birbirini çekmesiyle meydana gelir.

 Kovalent Bağ Nedir?

İki atom bir araya gelerek iki veya daha fazla elektronunu ortaklaşa kullanırsa kovalent bağ oluşmuş olur. Kovalent bağ iyonik bağların aksine elektron alışverişi yapmaz. Sadece elektronlarını ortaklaşa kullanır. Ayrıca kovalent bağ, iyonik bağlardaki gibi metal ve ametal atomları arasında değil; sadece ametal atomları arasında gerçekleşir. Kovalent bağların ortaklaşa kullandıkları atomlar elektron diziliminde bulunan son katmandaki atomlardır. Kovalent bağ da kendi içinde iki gruba ayrılır.

Article Categories:
Eğitim · Kimya

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir