Tem 6, 2019
34 Views
0 0

Karışımların Koligatif Özellikleri Nelerdir ?

Written by

Kimyada karışımların önemli bir yeri vardır. Ortaöğretimde anlatıldığı gibi üstünden şöyle bir geçecek olursak, karışımları temelde homojen ve heterojen olmak üzere 2’ye ayırabiliriz. Bir de kolloid dediğimiz tanecikleri çok ince dağılmış karışımlar vardır ama bugün konumuz bu değil. Bugün karışımların derişime bağlı yani koligatif özelliklerine değineceğiz.

Bu makalede karışımlardan çözeltiler baz alınmıştır.

Karışımların (Çözeltilerin) Koligatif (Derişime Bağlı) Özellikleri

Bir karışımın derişimiyle oynadığımızda o karışımın karakterini değiştirmiş olmayız yani kimyasal olarak pek bir değişim söz konusu değildir ancak fiziksel olarak hal değişimi bazında birkaç özelliğini derişimle birlikte değiştirmiş olabiliriz.

Kaynama Noktası Yükselmesi

Karışımların derişimlerini arttırdığımız takdirde kaynama noktası yükselecektir. Kaynama noktası yükselmesinin formülünü yazıya dökecek olursak, molalite, iyon sayısı ve kaynama noktası yükselme sabiti ile doğru orantılıdır. Yani bu 3’ünden herhangi birini arttırdığımızda kaynama noktası da artacaktır, aksi bir şekilde düşürdüğümüz zaman da düşecektir.  Kaynama noktası yükselme sabiti her sıvı için farklıdır yani onun değiştirilmesi söz konusu değildir.

Örneğin suda bir tuz çözdüğümüzde kaynama noktası yükselecektir çünkü derişim artacaktır, bu da molaliteyi arttıracaktır ve beraberinde kaynama noktası yükselecektir.

Donma Noktası Alçalması

Donma noktası alçalmasını da kaynama noktası ile aynı düşünebiliriz. Tek fark kaynama noktası yükselme sabiti yerine donma noktası alçalma sabitini baz alacağız. Bu formüle göre yorum yapacak olursak karışım ne kadar derişikse donma noktası o kadar alçalacak ve o kadar düşük donma noktasına sahip olacaktır.

Ozmotik Basınç

Yarı membran zardan suyun çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçmesine osmoz denir ve geçiş sırasında yarı membran zara uygulanan basınca da osmotik basınç adı verilmektedir. Osmotik basınç da derişim ile doğru orantılı olarak değişmektedir. Ek bir bilgi olarak şunu da ekleyelim, osmotik basınç, turgor basıncı ile ters orantılıdır.

Buhar Basıncı

Buhar basıncı genel olarak kaynama noktası ile ters orantılıdır.  Yani biz herhangi bir karışımın derişimini arttırıp kaynama noktasını arttırınca dolaylı olarak buhar basıncını da düşürmüş oluyoruz. O nedenle buhar basıncını da koligatif özellikler arasına dahil etmemizde bir sakıncı yoktur.

Article Categories:
Kimya

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir