Oca 2, 2019
232 Views
0 0

Erozyon Doğal Afet mi Yoksa İnsanlardan mı Kaynaklanır?

Written by

Erozyon, toprağın akarsular, sel suları ve rüzgar gibi dış kuvvetlerin etkisiyle aşınması, taşınması ve sürüklenerek toprak kaybına neden olmasıdır. Yeryüzünde bitki örtüsü ve su akışı toprağın arasında doğal bir denge vardır. Bu doğal dengenin içerisinde yeryüzündeki dış kuvvetlerin etkisiyle toprağın aşınması doğal erozyondur.

Doğal erozyon yavaşça üstten aşınan toprağın altında yeni toprak çıkmasıdır ve bu durumda insanlar için tehlike oluşturmaz. İnsanlar tarafından yeryüzünün bitki örtüsü tahrip edildiğinde oluşan erozyon çok tehlikeli bir durum oluşturmaktadır. Tahrip edilen bitki örtüsünün toprağı incelir ve zamanla da yok olur. Toprak yok olunca da kayalar yüzeye çıkar oluşan erozyonda kayalarda aşınıp toprakla beraber sürüklendiğinde çok tehlikeli bir durum ortaya çıkar.

Erozyonu Oluşturan Sebepler

 • Arazinin çok engebeli ve eğimli olması sağanak yağışlarda toprağın sürüklenmesine neden olur.
 • Ormanlarda bilinçsizde ağaç kesilmesi ve ormanlarda yangın çıkarak ağaçların yok olması yer yüzünün dengesini bozar.
 • Çok aşırı sağanak yağışların ardından oluşan seller bitki örtüsün zayıf olduğu yerlerde erozyona neden olur.
 • Yeryüzündeki arazilerin yanlış kullanılması mera ve otlakların aşırı otlatılması bitki örtüsünün dengesine bozar.

Erozyonun Olduğu Bölgelerde Ortaya Çıkan Sorunlar

Toprağın üzerindeki verimli kısmın gitmesi tarımsal verimliliği azaltır. Erozyondan sonra toprak göllere, denizlere ve barajlara akarak barajın toprakla dolmasına neden olmaktadır. Aşınan topraktan sonra verimsiz araziler ve kayalıklar ortaya çıkmaktadır. Devamlı erozyonun olduğu bölgelerde çölleşme sorunu ortaya çıkar.

Erozyondan Korunmanın Yolları

 • Bitki örtüsü korunmalı ve boş araziler ağaçlandırılmalıdır.
 • Tarla açmak için ormanlar tahrip edilmemelilerdir.
 • Meraların ve otlakların aşırı otlanması önlenmelidir.
 • Araziler eğim doğrultusunda değil eğime dik olarak sürülmelidir.
 • Rüzgârın etkili olduğu alanlarda rüzgarın hızını kesecek engeller yapılmalıdır.
 • Eğimli araziler aşırıcı biçimlenmemeli ve taçlandırılmamalıdır.
 • Ürünler hasat edildikten sonra anız örtüsü yakılmamalıdır.
 • Büyüyen bitki örtüsüne geotekstillerin kullanılması bitkilerin ve toprağın stabilize etmesini sağlar.

Toprağa gübre tabakası yapmak toprağın yağmurun olumsuz etkilerinden koruyarak toprağı sıcak tutarak toprağın yavaşça ıslanmasına neden olur ve gübre toprağın verimliliğini artırır.
Suyun kontrolsüz akması ve toprağa zarar vermesini önlemek için yamaç boyunca uzanan ve erozyon etrafında teraslar oluşturacak şekilde istinat duvarları yapılmalıdır.

Article Categories:
Coğrafya

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir