Oca 30, 2019
177 Views
0 0

Elektrik Nedir? Akım Nedir? Voltaj Nedir? Direnç Nedir?

Written by

Elektrik; en kısa ve yalın tanımıyla, bir enerji formudur. Atomun yapısında bulunan elektronların akışı olarak da tarif edilebilir. Ancak elektronlar kendi başlarına böyle bir akış gerçekleştirmez. Bir elektrik akımının oluşabilmesi için, elektriksel ve manyetik kuvvetlerin, elektronları bir atomdan diğerine doğru hareket ettirmesi gerekir. Yani bir anlamda atomlar arasındaki elektron transferidir. İşte elektronların bir bakır veya alüminyum gibi iletken bir malzemeden geçerken oluşturdukları akışa, elektrik adı verilmektedir.

Elektrik Akım

Akım, bu elektron akışının iletken üzerindeki akış hızıdır. Yani saniyede belirli bir noktadan geçen elektron sayısına denir. Ampermetre denilen bir aygıt ile ölçülen akım, bir elektrik devresi düşünüldüğünde en önemli görevi yapan unsurdur denilebilir.

Elektrik Voltaj

Kısaca, bir elektrik alanındaki iki nokta arasındaki potansiyel farkın nicel bir ifadesidir. Türkçesi gerilim olan voltaj, akımın itici gücüdür. Yani serbest elektronları bir atomdan diğerine aynı yönde iten elektromotor kuvvetidir. İki nokta arasındaki yük farkı olarak da tanımlanabilen voltaj, “Volt” cinsinden ölçülür ve “V” harfi ile sembolize edilmektedir. Voltmetre ile ölçülen voltaj, elektriğin iletilmesinde etken rol oynamaktadır.

Elektrik Direnç

Elektronların iletken üzerinden geçerken yaşadıkları zorlanmadır. Örneğin ince bir tel iletken içerisinde elektronlar geçerken, elektronların akması için çok az boşluk olacağından birbirlerine çarpmaları neticesinde akış yeterince pürüzsüz olmayacaktır. Aynı şekilde kalın bir iletken telde elektronların birbirlerine çarpmaları zor ve akış kolay olduğundan direnç de daha düşük olacaktır. Bir başka tabirle direnç, elektrik akımın karşılaştığı etkiye denmektedir. Birimi “Ohm” olan direnç, R harfi ile ifade edilmektedir. Ohmmetre ile ölçülür. Dirençlerin görevi, devrelerin elektrik akımını sınırlayıp, belli bir değerde kalmasını sağlamaktır.

 

Article Categories:
Haber

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir