Oca 3, 2019
75 Views
1 0

Ekosistem Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

Written by

Tüm evrendeki canlıların birbiri ile oluşturduğu düzen içerisindeki ilişkilerin tümüne verilen isim, ekosistem olarak adlandırılmaktadır. Aynı zamanda doğadaki cansız nesneler ile olan ilişkiler de ekosistemin birer halkası olmaktadır.

Ekosistemde Fayda ve Zarar İlişki Zinciri

Ekosistem, doğadaki nesneler arasındaki ilişki zincirinden ibarettir. Canlı ya da cansız, faydası dokunsun ya da dokunmasın, o nesnenin ekosistemden çekilmesi halinde,  bir farklılık oluşuyorsa, nesnenin ekosistem için gerekliliğinden söz edilir. Mutlaka fayda temin etmesi şart değildir. Zararı da olsa etkileşim halinde olan unsurları tetiklemelidir. Örneğin, arıların soyunun tükenmesi halinde, sırf bal gibi yararlı bir besin maddesinin kaybı yaşanmaz. Aynı zamanda tabiatta bitki tozlarının taşınması da bu canlılar tarafından sağlanamamasından ötürü, bitki zenginliği de azalacaktır. Bazı türler yok alabilecek ve uzun vadede kıtlığa varan sonuçlar meydana gelmesi söz konusu olabilecektir. Günümüzde en çok konuşulan senaryolardan birinde rol alan arıların, ekosistem üzerindeki etkisi yararlı yönde olmaktadır. Fabrika bacalarından çıkan zehirli gazların, havayı kirletmesi ve bazı kimyasal atıkların suya karışması ile de birçok balık türünün ölmesi de ekosistem için önem taşıyan zararlı etkilerdendir.

Ekosistemde Yer alan Bazı Döngülerin Önemi ve Bozulmaları Halinde Oluşacak Olaylar

Ekosistemde bazı tabiat döngüleri bir maddenin oluşması için neden teşkil etmektedir. Her atık, geri dönüştürülebilir olarak, tabiatta başka bir nesneye dönüşerek, kendini yenilemektedir.

Ekosistemde belli başlı dört temel ana etken söz konusudur. Bunlar ekosistemin başkahramanlarıdır.

  • Ototroflar
  • Hetotroflar
  • Saprofitler
  • Doğal yaşanan çevre

Otroflar diğer adı ile üreticilerdir. Tüketim yapan kesim hetotroflar, ayrıştırmayı sağlayan saprofitler ve tüm bu olayların gerçekleştiği çevre ise doğal yaşam çevresidir.

Ekosistemdeki bozulmalar neticesinde

  • İklim değişikliği
  • Kuraklık, açlık
  • Erozyon gibi türlü doğal afetler
  • Enerji kaynaklarının azalması
  • Bazı canlı türlerinin yok olması meydana gelebilecek olaylar arasındadır.

Ekosistemin Çeşitleri Nelerdir?

Ekosistem canlı ve canlılardan oluştuğu gibi, iç içe geçmiş farklı büyüklükte ekosistem yapılarını da içermektedir.

Temelde ekosistem, kara ve su ekosistemi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Tabiatın içerisinde, belli sınırlar dahilinde, ekosistem ayrışmaları görülmektedir. Su ekosistemi içerisinde okyanus, deniz, göl, ırmak gibi daha küçük ekosistem alanları yer alırken, kara ekosisteminde ise tundra, çöl, orman gibi birbirinden farklı ekosistem parçaları görülmektedir.

Article Categories:
Coğrafya · Nedir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir