Oca 3, 2019
308 Views
0 0

Balık Kılçığı Diyagramı Nedir? Teknikleri Nelerdir?

Written by

Ishikawa tekniği ya da diyagramı da denen balık kılçığı diyagramı, bir etki veya problem için birçok olası sebebi tanımlamaktadır. Bir beyin fırtınası oturumunu yapılandırmak, fikirleri hızlı bir şekilde ilgili kategoriler içerisinde sınıflandırmak için kullanılmaktadır.

Balık Kılçığı Diyagramı Nasıl Uygulanır?

Diyagrama yazılacak olanlar, kağıdı olan yazı tahtası ya da beyaz tahtaya ortamdaki herkesin görebileceği şekilde tahta kalemleri yazılır.

Problemin ne olduğu üzerinde anlaşmak

Tahtanın en sağına problem yazılır, etrafı çerçeve içerisine alınır ve çerçeveyle aynı hizada tahtanın sol tarafından bir ok çizilir.

Araştırılan tüm nedenlerin açıklamaları yazılmadan önce uzmanlar ve çalışanlar da dahil olmak üzere, olabildiğince çok kişi ile görüşülüp, fikirler değerlendirilerek beyin fırtınası gerçekleştirilir. Bunun sonucunda çıkan fikirler gerekli görülürse başlıklar halinde yazılır.

Yazılacak ana kategoriler, istisnaların da varlığı unutulmadan, genel olarak şu başlıklar halinde incelenmektedir;

İnsan: İncelenen süreçlerin olmazsa olmazıdır. Proseslere ya da akışlara dahil olmaktadır.

Metot / Yöntem: Yürütülen prosesin yada bütün sürecin hangi politikalar, yönetmelikler, dayanılan ilkeler, rehber alınan yol haritaları gibi durumlarını kapsamaktadır.

Makine: İşin yapılma aşamasında kullanılan her türlü ekipman, alet, gereç gibi zorunlu materyallerdir.

Malzemeler: Ortaya çıkarılmak istenen son ürünün üretimi için gerekli olan hammadde, yan ürün ve bunlara bağlı olan alet edevatların bütününü kapsamaktadır.

Ölçümler: Bir kalite aracı olarak kullanılan bu balık kılçığı diyagramında, elde edilen verileri değerlendirme sürecinde yapılan çalışmaların sonucudur.

Çevre: Çalışılan alanın sıcaklık, nem gibi ergonomik açıdan önemli değerleri ile işin süresi gibi kavramların bütününü kapsar. İnsan kıstası ile bağlantılı olarak da değerlendirilebilmektedir.

Sebep kategorileri ana ok çevresinde alt dallara ayrılarak yazılır.

Sorunun tüm olası nedenleri için beyin fırtınası yapılır ve söz konusu sorunun neden ortaya çıktığı hakkında konuşulur. Her fikir söylediğinde, cevap verildiğinde, diyagramı yöneten kişi bu fikri uygun kategoriye yazar.

Daha sonra “Neden bu durum oluştu?” diye her sebep için tekrar ayrı ayrı soru sorulur. Nedeni dallara ayırmak için alt nedenler yazılır ve “Neden?” sorusu sorularak var olan probleme cevap aramaya devam edilir. Daha derin seviyelerde sebepler üretilir. Dalların katmanları ise nedensel ilişkileri işaret etmektedir

Grup, fikir üretmeyi sona erdirdiği zaman, fikirlerin az olduğu yerlere konsantre olunur ve yeni fikirler üretilmeye çalışılır.

Balık Kılçığı Diyagramı Faydaları Nelerdir?

  • Balık Kılçığı Diyagramı, takım çalışmasını gerektirdiğinden çalışanların takım çalışması becerilerini geliştirir.
  • Problemlerin potansiyel nedenleri için eksiksiz bir tablo çıkartarak farklı kategorilere de odaklanılmasına olanak sağlar.
  • Sorun neden olan gerçek nedenlerin ortaya çıkmasını kolaylaştırır.

Tüm bu uygulamalar sonunda  etkili bir kalite kontrol sağlanmış olunur.

Article Categories:
Psikoloji

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir