Oca 3, 2019
261 Views
0 0

0 Rh Pozitif Kan Grubu Kişilik Özellikleri

Written by

Kişilik; bir insanın özelliği, onda bulunan tüm nitelikler ya da sahip olduğu şahsiyet anlamında kullanılır. Kişilik, zamanla kazanılan, kişinin değerlerine göre şekil alan ve kişinin kendisini tarif ederken kullandığı karakteristik özelliklerin tümüdür.

Kişilik Özelliklerinin Kazanılmasında Hangi Faktörler Yer Alır?

Kişilik çoğunlukla öğrenmeye dayalıdır. İnsan içinde yaşadığı toplumun kurallarını, değerlerini, normlarını, örf ve adetlerini, ahlakını dikkate alarak toplumun kültürüyle çelişmeyecek şekilde bir kişilik oluşturur. Kişiliğe, şahsın yaşadığı çevre, gördüğü eğitim, aile içi ilişkiler ve yaşadığı çevrenin onun üzerindeki psikolojik etkisi de yön verir. Ancak kişiliğe etki eden faktörleri sadece dış çevreyle veya dış etmenlerle sınırlandırmak söz konusu değildir. Kişiliğin şekillenmesinde genetik yapı da oldukça önemli bir etkendir.

Kişilik Özelliklerine Etki Eden Genetik Faktörler Nelerdir?

Genetik faktörler doğuştan var olan özelliklerdir. Bir insanın dış görünüşünü belirleyebileceği gibi içsel özelliklerini de belirleyebilirler. Doğuştan var olan genetik özelliklerin çoğu sonradan değiştirilemez. Dış etmenler sayesinde öğrenilen kişilik belli bir zaman sonra unutulabilir, yerini başka bir düşünce veya görüş alabilir. Toplumun kültürü değişikliğe uğradığında o da değişiklik gösterebilir. Ancak genetik özelliklerin neden olduğu kişilik kolay kolay herhangi bir değişikliğe uğramaz. Kişilik özelliklerinin belirlenmesinde en önemli genetik özelliğin kan grupları olduğu düşünülmektedir. Kan grupları baz alınarak çeşitli sınıflandırmalar yapılmakta, insanların kişilik özelliklerinin kan gruplarına göre de belirlenebileceği düşünülmektedir.

0 Rh+ Kan Grubunu Taşıyan İnsanların Kişilik Özellikleri Nelerdir?

Her kan grubunun özellikleri farklı olduğu gibi taşıdığı insanın da kişilik özellikleri diğer kan gruplarını taşıyan insanlara göre farklılıklar oluşturmaktadır. Mesela 0 Rh+ pozitif kan grubu taşıyan insanlar kişilik olarak;

  • Hayata karşı daha iyimserdirler ve yaşamayı severler.
  • Girdiği yeni bir ortama anında uyum sağlarlar.
  • Hayatı hiçbir zaman ciddiye almazlar ve onun bir rüyadan ibaret olduğunu düşünürler.
  • İnsanlarla etkileşimleri oldukça iyidir.
  • Sağlıklı bir bünyeye sahiptirler.

Kan Gruplarına göre insanların kişilik özellikleri farklılık gösterebilir. Kişiliğin oluşmasında çevresel etkenler kadar şahsın taşıdığı genetik özellikler de ön plandadır.

Article Categories:
Haber

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir